CENNÍK

Chorvátsky poľovný lístok - 55€
Ubytovanie - 20€/noc
Strava - 30€/deň
Sprievodca - 50€/deň
Doprava v revíri - 1€/km

SRNEC LESNÝ


Cenník odstrelu

Srna - 100€

Srnča - 100€


Srnec

do 300 g 300€

301 – 350 g : 300 € + 4 € za každý gram nad 300g

351 – 400 g : 500 € + 8 € za každý gram nad 350g

401 – 450 g : 900 € + 12 € za každý gram nad 400g

451 – 500 g : 1500 € + 18 € za každý gram nad 450g

501 g a viac : 2 400 € + 27 € za každý gram nad 500g

JELEŇ LESNÝ


Cenník odstrelu

Laň - 100€

Teľa - 100€


Jeleň

Do 150 bodov CIC : 1000 €

151 – 160 bodov CIC : 1000 € + 25 € za každý bod nad 150

161 – 170 bodov CIC : 1250 € + 35 € za každý bod nad 160

171 – 180 bodov CIC : 1600 € + 60 € za každý bod nad 170

181 – 190 bodov CIC : 2200 € + 100 € za každý bod nad 180

191 bodov CIC a viac - na požiadanie

DANIEL ŠKVRNITÝ


Cenník odstrelu

Danielica - 100€

Danielča - 100€


Daniel

do 1,99 kg - 400 €

2 – 2,5 kg : 400 € + 6 € za každých 10 gramov nad 2 kg

2,5 – 3 kg : 700 € + 8 € za každých 10 gramov nad 2,5 kg

3 – 3,5 kg : 1 100 € + 12 € za každých 10 gramov nad 3 kg

3,5 – 4 kg : 1 700 € + 23 € za každých 10 gramov nad 3,5 kg

4 – 4,5 kg : 2 850 € + 45 € za každých 10 gramov nad 3,5 kg

4,5 – 5 kg : 5 100 € + 70€ za každých 10 gramov nad 3,5 kg

5 kg a viac : 8 600 € + 100 € za každých 10 gramov nad 4 kg

MEDVEĎ HNEDÝ


Cenník odstrelu

Do 250 bodov CIC : 3 750 €

251 – 300 bodov CIC : 3 750 € + 25 € za každý bod nad 250

301 – 350 bodov CIC : 5 000 € + 35 € za každý bod nad 300

351 – 400 bodov CIC : 6 750 € + 45 € za každý bod nad 350

401 – 450 bodov CIC : 9 000 € + 60 € za každý bod nad 400

451 – 500 bodov CIC : 12 000 € + 90 € za každý bod nad 450

501 bodov CIC a viac : 16 500 € + 130 € za každý bod nad 500

DIVIAK LESNÝ


Cenník odstrelu

Prasa - 80 €

Lanštiak - 150 €

Diviačica - 500 €


Diviak

do 15 cm - 300 €

15 – 17 cm : 300 € + 15 € za každý mm nad 15 cm

17 – 19 cm : 600 € + 20 € za každý mm nad 17 cm

19 – 21 cm : 1 000 € + 25 € za každý mm nad 19 cm

21 – 23 cm : 1 500 € + 30 € za každý mm nad 21 cm

23 cm a viac : 2 100 € + 35 € za každý mm nad 23 cm

DROBNÁ ZVER


Cenník odstrelu

Denná povolenka – 120 € / poľovník / deň

Sezónna povolenka – 1500€ / poľovník / sezóna


SPOLOČNÁ POĽOVAČKA NA DIVIAKY

Cenník
- Štand - 100 €
- Postrel sa neúčtuje
- Účtuje sa podľa tabuľky nižšie na základe počtu skutočne ulovenej zvery.

počet strelcov počet ulovenej zvery
0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 28-33 34-37 38-41 42-45 46-49
11-13 100 € 240 € 285 € 330 € 375 € 420 € 475 € 525 € 595 € 660 € 750 € 845 € 935 € 1.025 € 1.115 €
14-16 100 € 230 € 265 € 280 € 295 € 330 € 375 € 415 € 470 € 520 € 590 € 665 € 735 € 810 € 880 €
17-19 100 € 220 € 245 € 245 € 245 € 275 € 310 € 345 € 390 € 430 € 490 € 550 € 610 € 670 € 725 €
20-22 100 € 210 € 210 € 210 € 210 € 235 € 265 € 295 € 335 € 370 € 420 € 470 € 520 € 570 € 620 €

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

Všetky ceny sú informatívne. Vyhradzujeme si právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia.

//]]>