CHOV A LOV

JELEŇ LESNÝ

Ruja: 20.09. – 10.10.

Lov:

Jeleň: 16.8.-15.1.

Laň: 1.10. – 15.1.

Teľa: 1.10. – 28.2.

DANIEL ŠKVRNITÝ

Ruja: 1.10 - 30.11.

Lov:

Daniel: 16.9. – 30.1.

Danielica: 1.10. – 30.1.

Danielča: 1.10. – 28.2.

MEDVEĎ HNEDÝ

Párenie: koniec mája – začiatok júla

Lov:

Jarná sezóna: 1.3. – 15.5.

Jesenná sezóna: 16.9. – 15.12.

SRNEC LESNÝ

Ruja: 1.7 -. 30.8.

Lov:

Srnec: 1.5. – 30.9.

Srna: 1.10 – 31.1.

Srnča: 1.10 – 31.1.

DIVIAK LESNÝ

Chrutie: 15.11 - 31.12.

Lov:

Diviak: celý rok

Diviačica: 1.7. – 31.1.

Lanštiak: celý rok

Diviača: celý rok

DROBNÁ ZVER

Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
Jazvec lesný (Meles meles)
Kuna lesná (Martes martes)
Kuna skalná (Martes fiona)
Zajac poľný (Lepus europaeus Pall.)
Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
Bažant poľovný (Phasianus sp)
Prepelica poľná (Coturnix coturnix)
Holub hrivnák (Columba palumbus)
Sojka škriekavá (Garrulus glandarius)

VYSOKÁ ZVER

Jeleň lesný (Cervus elaphus)
Daniel škvrnitý (Dama dama)
Srnec lesný (Capreolus capreolus)
Diviak lesný (Sus scrofa)
Medveď hnedý (Ursus arctos)

ZAUJÍMAVOSŤ

V našich revíroch sa vyskytujú tri veľké predátory: medveď, rys a vlk; chránené druhy v Chorvátsku.

//]]>