CJENIK LOVA

Hrvatska lovačka iskaznica za strance - 55€
Smještaj - 20€/noć
Obrok - 30€/dan
Stručni pratioc - 50€/dan
Prijevoz u lovišu - 1€/km

SRNA OBIČNA


Cjenik lova

Srna - 100€

Lane - 100€


Srnjak

do 300 g 300€

301 – 350 g - 300 € + 4 € za svaki gram preko 300

351 – 400 g - 500 € + 8 € za svaki gram preko 350

401 – 450 g - 900 € + 12 € za svaki gram preko 400

451 – 500 g - 1500 € + 18 € za svaki gram preko 450

501 g i više - 2 400 € + 27 € za svaki gram preko 500

JELEN OBIČNI


Cjenik lova

Košuta - 100€

Tele - 100€


Jelen

Do 150 CIC bodova - 1000 €

151 – 160 CIC bodova - 1000 € + 25 € za svaki bod preko 150

161 – 170 CIC bodova - 1250 € + 35 € za svaki bod preko 160

171 – 180 CIC bodova - 1600 € + 60 € za svaki bod preko 170

181 – 190 CIC bodova - 2200 € + 100 € za svaki bod preko 180

191 i više CIC bodova - na zahtjev

JELEN LOPATAR


Cjenik lova

Košuta - 100€

Tele - 100€


Jelen

do 1,99 kg - 400 €

2 – 2,5 kg - 400 € + 6 € za svakih 10 grama preko 2 kg

2,5 – 3 kg - 700 € + 8 € za svakih 10 grama preko 2,5 kg

3 – 3,5 kg - 1 100 € + 12 € za svakih 10 grama preko 3 kg

3,5 – 4 kg - 1 700 € + 23 € za svakih 10 grama preko 3,5 kg

4 kg - 4,5 kg - 2 850 € + 45 € za svakih 10 grama preko 4 kg

4,5 kg - 5 kg - 5 100 € + 70 € za svakih 10 grama preko 4,5 kg

5 kg i više - 8 600 € + 100 € za svakih 10 grama preko 5 kg

SMEĐI MEDVJED


Cjenik lova

Trofejna naknada:


Do 250 CIC bodova - 3 750 €

251 – 300 CIC bodova - 3 750 € + 25 € za svaki bod preko 250

301 – 350 CIC bodova - 5 000 € + 35 € za svaki bod preko 300

351 – 400 CIC bodova - 6 750 € + 45 € za svaki bod preko 350

401 – 450 CIC bodova - 9 000 € + 60 € za svaki bod preko 400

451 – 500 CIC bodova - 12 000 € + 90 € za svaki bod preko 450

501 i više CIC bodova - 16 500 € + 130 € za svaki bod preko 500

DIVLJA SVINJA


Cjenik lova

Prase - 80 €

Nazime - 150 €

Krmača - 500 €


Vepar

do 15 cm - 300 €

15 – 17 cm - 300 € + 15 € za svaki mm preko 15 cm

17 – 19 cm - 600 € + 20 € za svaki mm preko 17 cm

19 – 21 cm - 1 000 € + 25 € za svaki mm preko 19 cm

21 – 23 cm - 1 500 € + 30 € za svaki mm preko 21 cm

23 cm i više - 2 100 € + 35 € za svaki mm preko 23 cm

SITNA DIVLJAČ


Cjenik lova

Dnevna dozvola – 120 € / lovac / dan

Sezonska dozvola – 1500€ / lovac / sezona


POGONSKI LOV DIVLJE SVINJE

Cjenik lova
- Štand - 100 €
- Ranjavanje se ne naplaćuje
- Naplata prema donjoj tablici na temelju rezultata, bez dodatnih naplata za trofeje.

broj lovaca broj divljih svinja
0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 28-33 34-37 38-41 42-45 46-49
11-13 100 € 240 € 285 € 330 € 375 € 420 € 475 € 525 € 595 € 660 € 750 € 845 € 935 € 1.025 € 1.115 €
14-16 100 € 230 € 265 € 280 € 295 € 330 € 375 € 415 € 470 € 520 € 590 € 665 € 735 € 810 € 880 €
17-19 100 € 220 € 245 € 245 € 245 € 275 € 310 € 345 € 390 € 430 € 490 € 550 € 610 € 670 € 725 €
20-22 100 € 210 € 210 € 210 € 210 € 235 € 265 € 295 € 335 € 370 € 420 € 470 € 520 € 570 € 620 €

DODATNE NAPOMENE

Sve cijene su informativne. Zadržavamo pravno izmjene cijena bez prijašnjeg upozorenja.

//]]>