LOV I UZGOJ

JELEN OBIČNI

Rika: 20.09. – 10.10.

Lovidba:

Jelen: 16.8.-15.1.

Košuta: 1.10. – 15.1.

Tele: 1.10. – 28.2.

JELEN LOPATAR

Rika:: 1.10 - 30.11.

Lovidba:

Jelen: 16.9. – 30.1.

Košuta: 1.10. – 30.1.

Tele: 1.10. – 28.2.

SMEĐI MEDVJED

Parenje: kasni svibanj - rani srpanj

Lovidba:

Proljetna sezona: 1.3. – 15.5.

Jesenska sezona: 16.9. – 15.12.

REHWILD:

Parenje:1.7 -. 30.8.

Lovidba:

Srnjak: 1.5. – 30.9.

Srna: 1.10 – 31.1.

Lane: 1.10 – 31.1.

DIVLJA SVINJA

Parenje: 15.11 - 31.12.

Lovidba:

Vepar: cijele godine

Krmača: 1.7. – 31.1.

Nazime: cijele godine

Prase: cijele godine

SITNA DIVLJAČ

Lisica (Vulpes vulpes)
Jazavac (Meles meles)
Kuna Zlatica (Martes martes)
Kuna Bjelica (Martes fiona)
Zec Obični (Lepus europaeus Pall.)
Šljuka Bena (Scolopax rusticola)
Šljuka Kokošica (Gallinago gallinago)
Fazan ili Gnjetovi (Phasianus sp)
Prepelica Pućpura (Coturnix coturnix)
Golub Grivnjaš (Columba palumbus)
Šojka Kreštalica (Garrulus glandarius)

KRUPNA DIVLJAČ

Jelen Obični (Cervus elaphus)
Jelen Lopatar (Dama dama)
Srna Obična (Capreolus capreolus)
Divlja Svinja (Sus scrofa)
Mrki Medvjed (Ursus arctos)

ZANIMLJIVOST

U lovištima obitavaju tri velika predatora medvjed, ris i vuk; zaštićene vrste u Hrvatskoj.

//]]>