LOVIŠTA


GAMA LOV d.o.o. je poduzeće specijalizirano za lovni turizam, Gama lov je koncesionar dvaju lovišta: CRNI VRH IV/17 i DEBELI VRH IV/18

Zajednička površina obaju lovišta je više od 20.000 hektara, a prostiru se na području Velike i Male Kapele u Ogulinskom kraju u Hrvatskoj.
DIVLJAČ


Oba lovišta spadaju u grupu gorskih lovišta u kojima su prisutni krupni predatori: Smeđi medvjed, Vuk, Ris (Vuk i Ris su zaštićene životinjske vrste).U našim lovištima obitava mnogo vrsta divljači a posebno bi izdvojili dobru populaciju smeđeg medvjeda, jelena običnog i divlje svinje.

//]]>