LOVIŠTA

Koncesionari smo lovišta Crni Vrh i Debeli vrh, (Državno lovište Crni vrh IV/17 i Debeli vrh IV/18) koja se nalaze na području planinskog lanca Mala Kapela i Velika Kapela, u neposrednoj blizini grada Ogulina - sat vremena vožnje od Zagreba.

Lovišta sveukupno zauzimaju više od 20 000 ha (oko 85% šume).

Dio lovišta Debeli vrh sadrži više od 1 000 ha ograđenog prostora koji se koristi za uzgoj jelena običnog, jelena lopatara i divlje svinje.

Karte loviša u PDF formatu.
Gamalov Lovista Crni Vrh 1
Gamalov Lovista Crni Vrh 2
Gamalov Lovista Debeli Vrh 2
Gamalov Lovista Debeli Vrh
Gamalov Lovista 5
Gamalov Lovista 6
Gamalov Lovista 7
Gamalov Lovista 8
ZANIMLJIVOST

U lovištima obitavaju tri velika predatora medvjed, ris i vuk; zaštićene vrste u Hrvatskoj.

//]]>