FOTO SAFARI

Osim samog lova, u mogućnosti smo Vam jedini u Hrvatskoj ponuditi foto safari, u kojem možete pojedinačno ili skupno fotografirati i snimati razne vrste divljači.

U sklopu lovišta imamo razrađen i uhodan program foto safarija za pojedince i grupe do 20 ljudi. Kod grupnog foto safarija može se fotografirati i snimati divlju svinju, jelena i srnu, dok se kod pojedinačnog može foto opremom promatrati i medvjed.


Lovišta Crni vrh IV/17 i Debeli vrh IV/18 se prostiru na području planinskog lanca Velike i Male Kapele ukupne veličine 22.000 hektara. Lovišta se nalaze na nadmorskoj visini od 600 - 1100 metara. Tereni su obrasli jelovom i bukovom šumom sa dosta proplanaka i livada.

Svim našim lovcima, planinarima ili turistima nudimo komforan smještaj u našoj lovačkoj kući u naselju Bjelsko.


Nazovite nas i dogovorite svoj termin za lov, sigurno će te biti zadovoljni i uspješni u lovu !!

DOBRA KOB!

//]]>